Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

22-01-2021l

LLO Viborg indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 13. februar kl. 11.

LLO Viborg indkalder lørdag den 13. februar 2021 til ordinær generalforsamling - den sidste som medlemmer af LLO.

Afdelingen i Viborg har nemlig udmeldt sig af LLO, hvilket er sket på to efter hinanden ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er blevet afholdt hele 13 km fra Viborg.

 

Langt fra reden! 

Bestyrelsen for LLO i Viborg fandt det nødvendigt at placere to afgørende ekstraordinære generalforsamlinger 13 km fra Viborgs centrum, med begge møder lagt på fredage, da den havde sat udmeldelse af landsorganisationen på dagsordenen.

Stedet, hvor begge møder endte med at blive afviklet, var Mønsted Kulturhus på Kalkværksvej, langt fra Viborg. Det første møde blev afholdt den 30. oktober, det andet den 20. november. Men den første generalforsamling den 30. oktober var oprindeligt indkaldt til Borgerhuset Stationen i Sct. Hansgade, Viborg, men lokationen blev efterfølgende ændret!

 

Povert fremmøde

Mødestedet havde formentlig indvirkning på fremmødet. Ifølge afdelingens egne skriftlige referater var kun fem menige medlemmer mødt frem i Mønsted – udover fire bestyrelsesmedlemmer og tre gæster - på den første generalforsamling. De besluttede enstemmigt at udmelde LLO Viborg af landsorganisationen. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes i sådanne sager for at bekræfte den første beslutning, deltog de samme fire bestyrelsesmedlemmer, seks menige medlemmer og tre gæster. Også på dette møde blev udmeldelsen besluttet enstemmigt. Afdelingen har i alt 250 medlemmer.

 

Klagerne fortiet

Udmeldelsen skyldes utilfredshed med, at LLO's landsledelse i september 2020 ekskluderede den dengang nyvalgte formand for afdelingen, Jan Nørbjerg, for organisationsskadelig virksomhed. Det skete på baggrund af fire skriftlige klager over Nørbjerg til hovedbestyrelsen. Bestyrelsen i Viborg protesterede imod eksklusionen, men har aldrig forholdt sig til de konkrete klager. Nørbjerg gav heller ikke selv møde, selvom han var inviteret til at deltage i hovedbestyrelsens behandling af hans eksklusion. Indholdet af klagerne blev end ikke omtalt for de fremmødte på LLO Viborgs afgørende generalforsamling 30. oktober, hvor Nørbjerg i øvrigt deltog som inviteret "gæst".

Bestyrelsen i LLO Viborg var også utilfredse med LLO's servicekontor i Aarhus. Den havde meldt afdelingen ud af servicekontoret 8 dage før generalforsamlingen. Derfor blev denne beslutning netop ikke forelagt afdelingens øverste myndighed til vedtagelsen i Mønsted. Medlemmerne fik heller ikke på generalforsamlingen at vide hvor og af hvem, sagsbehandlingen for Viborgs medlemmer fremover skal ske, når Servicekontoret – efter bestyrelsen i Viborgs opsigelse – stopper med at sagsbehandle for Viborgs medlemmer den 1. marts i år.

LLO's øverste landsledelse var repræsenteret på den første generalforsamling, mens regionsformanden i Midt deltog i den efterfølgende.

LLO's hovedbestyrelse har som konsekvens efter de to generalforsamlinger besluttet, at den ikke - fremadrettet – henviser nye medlemmer til Viborg. Nye LLO-medlemmer indmeldes i stedet i en midlertidig administrativ afdeling under hovedbestyrelsen og med medlemsservice fra Servicekontoret i Aarhus.

Det seneste i sagen er, at bestyrelsen i LLO Viborg har indkaldt til en ny, ordinær generalforsamling lørdag den 13. februar kl. 11. Og JA..... I Mønsted!

Læs mere…
04-01-2021l

Generalforsamling i LLO Nykøbing F.

Indkaldelse til generalforsamling i Nykøbing F./Næstved afdeling den 4. februar 2021 kl. 18. 

Tilmelding skal ske til info@llonykoebingf.dk senest d. 28. januar 2021, oplysning om adresse for generalforsamlingen vil fremkomme ved tilmelding.

Læs mere…
22-12-2020l

LLO Hovedstaden søger jurist

Jurist på fuld tid – gerne nyuddannet

Er du interesseret i formueretten?
Kunne du tænke dig at være rådgiver på en arbejdsplads med gode kolleger og højt til loftet?

Vi søger en jurist, der:

  • Er interesseret i formue- og aftaleret
  • Gerne vil lave professionel, personlig rådgivning
  • Har social forståelse
  • Gerne vil opnå at blive specialist på lejelovsområdet
  • Kan kommunikere med høj og lav
  • Kan lide at arbejde selvstændigt i et arbejdsmiljø med høj grad af faglig udveksling

Du kommer ikke kun til at levere service til medlemmerne. Du kommer til at være på en arbejdsplads, hvor du også kan være med til at ændre rammerne for dit arbejde. LLO Hovedstadens rådgivere og deres oplevelser med lejernes hverdag er en stor del af grundlaget for LLOs politiske arbejde.

Søg stillingen via Jobnet

Læs mere…
18-12-2020l

Nye regler for beboerrepræsentationer fra første januar 2021

Boligministeriet har ændret reglerne for beboerrepræsentationer.

Det betyder at:

  1. Maksimalbeløbet til beboerrepræsentationens arbejde stiger fra 342 til 502 kr. om året.
  2. Tegningsretten haves af beboerrepræsentationen i forening.
  3. Bekendtgørelsen er at anse som vedtægter.

Hensigten er at det bliver nemmere at drive en beboerrepræsentation, herunder at oprette en bankkonto til foreningen og at beboerrepræsenationen får flere økonomiske muskler.

Du kan læse de nye regler her

Læs mere…
10-12-2020l

LLO Horsens ingen personlige henvendelser

LLO Horsens afdeling har, grundet omstændighederne omkring covid-19,  besluttet at lukke ned for personlig henvendelse indtil årets udgang.

Vi har åbent på telefonen 75 62 66 00, mandag og onsdag 10-12 til og med den 16. december 2020.

 

Læs mere…
09-12-2020l

LLO Esbjerg ingen personlige henvendelser

Kære medlemmer

Da flere af medarbejderne i LLO Esbjerg er i risikogruppen med hensyn til Coronaen, er det blevet besluttet at kontoret foreløbigt er lukket frem til den 5. Januar 2021.

Telefontiden er som sædvanlig tirsdag fra 15 til 17.30 og torsdag fra 09 til 11.

Vores Mailadresse: Sagspost.leo@gmail.com, kan med fordel benyttes da mails læses dagligt og besvares hurtigst muligt.

 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen

Arne Rehne'

Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn. 

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser