Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Sager i 2020

2. vundet sag i 2020

LLO Nykøbing F. har for lejer behandlet en sag vedr. tilbagebetaling af depositum.

I henhold til lejekontrakten er lejemålet overtaget uistandsat og skal derfor afleveres i samme stand.

LLO Nykøbing F. afdeling tilskriver udlejer for tilbagebetaling - udlejer hævder, at lejemålet er misligholdt ved fraflytning.

Afgørelse: Lejer skal have tilbagebetalt det fulde depositum inden 6 uger med tillæg af renter.

Kr. 18.000

Derfor er det vigtigt, at du kender dine rettigheder - ved medlemskab er det os der sørger for, at du ikke bliver snydt.

 

1. vundet sag i 2020

Allerede kort inde i det nye år 2020, vinder vi en sag for medlem.

Lejer anmoder LLO Nykøbing F. afdeling om, at få hjælp til: Fejl og mangler i lejemålet

Tilbagebetaling af nogle udgifter til istandsættelse af lejemål, som lejer selv har udført i henhold til aftale med udlejer, lejer har istandsat for 4.000 kr., som udlejer lovede at betale for.

Lejens størrelse, LLO Nykøbing F. vurderer ved gennemgang af lejekontrakten, at lejes størrelse er for høj. A ´conto renovation og fælles el.

LLO tilskriver udlejer, der reageres ikke og LLO Nykøbing indbringer sagen for Huslejenævnet.

Afgørelse:

Huslejen skal nedsættes med kr. 500 pr. måned - samt at lejer ikke skal betale renovation aconto. Leje skal tilbagebetales med tilbagevirkende kraft.

Senest 1. februar 2020 skal udlejer udbedre samtlige af LLO indbragte forhold omkring fejl og mangler.

Det af lejer udlæg for istandsættelse på kr. 4.000, skal tilbagebetales straks.

 

Sager før 2020

Vundet sag til lejer

Vi har for lejer vundet i alt kr.

3.000 for for meget indbetalt husleje + det fremadrettet

4.000 for istandsættelse

200 kr. pr. måned til fælles el og renovation

 

Vundet sag til lejer

Rigtig god sag for lejer 22.500 tilbage, trods en genstridig udlejer.

Først bliver lejer opsagt, med et forkert varsel, dette tilbageviser LLO.

I går blev der afholdt fraflytningssyn LLO Nykøbing Falster deltog, og i dag afregnede udlejer det indbetalte depositum til lejer.

Hermed en rigtig god grund til, at være medlem.

 

Vundet sag til lejer

LLO Nykøbing F. afdeling har ved skrivelse af 30/10 2018 anmodet huslejenævnet om at pålægge udlejer at tilbagebetale det fulde depositum.

Udlejer har ikke reageret herpå.

Lejers depositum 22.695 kr.

Det lejede ikke var nyistandsat ved indflytningen. I en situation hvor en part (her udlejer) ikke har reageret over for nævnet og LLO, kan nævnet vælge navnlig at lægge vægt på den anden parts (her lejers) fremstilling af sagen.j

Udlejer er forpligtet til at tilbagebetale det fulde depositum, en afregning der i øvrigt skulle være sket for længst.

Lejer skal derfor have tilbagebetalt 22.695 kr.

Tilfreds lejer 22.695 kr. rigere.

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser