Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

22-01-2021

AFLYST: LLO Viborg indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 13. februar kl. 11.

AFLYST: Generalfosamlingen er pga. Covid-19 og myndighedernes forsamlingsforbud aflyst. Ny indkaldelse bliver udsendt, når det igen bliver muligt af afholde GF

 

LLO Viborg indkalder lørdag den 13. februar 2021 til ordinær generalforsamling - den sidste som medlemmer af LLO.

Afdelingen i Viborg har nemlig udmeldt sig af LLO, hvilket er sket på to efter hinanden ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er blevet afholdt hele 13 km fra Viborg.

 

Langt fra reden! 

Bestyrelsen for LLO i Viborg fandt det nødvendigt at placere to afgørende ekstraordinære generalforsamlinger 13 km fra Viborgs centrum, med begge møder lagt på fredage, da den havde sat udmeldelse af landsorganisationen på dagsordenen.

Stedet, hvor begge møder endte med at blive afviklet, var Mønsted Kulturhus på Kalkværksvej, langt fra Viborg. Det første møde blev afholdt den 30. oktober, det andet den 20. november. Men den første generalforsamling den 30. oktober var oprindeligt indkaldt til Borgerhuset Stationen i Sct. Hansgade, Viborg, men lokationen blev efterfølgende ændret!

 

Povert fremmøde

Mødestedet havde formentlig indvirkning på fremmødet. Ifølge afdelingens egne skriftlige referater var kun fem menige medlemmer mødt frem i Mønsted – udover fire bestyrelsesmedlemmer og tre gæster - på den første generalforsamling. De besluttede enstemmigt at udmelde LLO Viborg af landsorganisationen. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes i sådanne sager for at bekræfte den første beslutning, deltog de samme fire bestyrelsesmedlemmer, seks menige medlemmer og tre gæster. Også på dette møde blev udmeldelsen besluttet enstemmigt. Afdelingen har i alt 250 medlemmer.

 

Klagerne fortiet

Udmeldelsen skyldes utilfredshed med, at LLO's landsledelse i september 2020 ekskluderede den dengang nyvalgte formand for afdelingen, Jan Nørbjerg, for organisationsskadelig virksomhed. Det skete på baggrund af fire skriftlige klager over Nørbjerg til hovedbestyrelsen. Bestyrelsen i Viborg protesterede imod eksklusionen, men har aldrig forholdt sig til de konkrete klager. Nørbjerg gav heller ikke selv møde, selvom han var inviteret til at deltage i hovedbestyrelsens behandling af hans eksklusion. Indholdet af klagerne blev end ikke omtalt for de fremmødte på LLO Viborgs afgørende generalforsamling 30. oktober, hvor Nørbjerg i øvrigt deltog som inviteret "gæst".

Bestyrelsen i LLO Viborg var også utilfredse med LLO's servicekontor i Aarhus. Den havde meldt afdelingen ud af servicekontoret 8 dage før generalforsamlingen. Derfor blev denne beslutning netop ikke forelagt afdelingens øverste myndighed til vedtagelsen i Mønsted. Medlemmerne fik heller ikke på generalforsamlingen at vide hvor og af hvem, sagsbehandlingen for Viborgs medlemmer fremover skal ske, når Servicekontoret – efter bestyrelsen i Viborgs opsigelse – stopper med at sagsbehandle for Viborgs medlemmer den 1. marts i år.

LLO's øverste landsledelse var repræsenteret på den første generalforsamling, mens regionsformanden i Midt deltog i den efterfølgende.

LLO's hovedbestyrelse har som konsekvens efter de to generalforsamlinger besluttet, at den ikke - fremadrettet – henviser nye medlemmer til Viborg. Nye LLO-medlemmer indmeldes i stedet i en midlertidig administrativ afdeling under hovedbestyrelsen og med medlemsservice fra Servicekontoret i Aarhus.

Det seneste i sagen er, at bestyrelsen i LLO Viborg har indkaldt til en ny, ordinær generalforsamling lørdag den 13. februar kl. 11. Og JA..... I Mønsted!

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser